MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zapytanie ofertowe - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa dwóch kotłowni weglowych przy ul Szkolnej i Mickiewicza 3 w Dobiegniewie".

    

 ZalacznikNr1kotownoa.docx      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2dozapytaniakotlownia.docx      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 ZalacznikNr3dozapytaniaofertowegokotlownia.docx      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 ZalacznikNr4wzrumowykotlownia.docx      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy

 Zapytaniekotlownia.pdf      Zapytanie ofertowe - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa dwóch kotłowni weglowych przy ul Szkolnej i Mickiewicza 3 w Dobiegniewie".


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w trybie zasady konkurencyjności na realizację zadania - "Animacja lokalna poprzez zorganizowanie warsztatów rozwoju osobistego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w Centrum Integracji Społecznej" 02102019.pdf      Zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy