MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Baza turystyczno-rekreacyjna Gminy Dobiegniew

Bogactwo malowniczo położonych jezior oraz lasów sprawia, że Gmina Dobiegniew to doskonałe miejsce dla miłośników wypoczynku i relaksu wśród zieleni drzew, błękitu wody oraz ciszy i spokoju z dala od miejskiego zgiełku. Drzemiący w otaczającej nas przyrodzie potencjał turystyczny jest szansą na rozwój turystyki w naszej gminie. Poprzez atrakcyjność przyrody oraz nowoczesną infrastrukturę wypoczynkową dostosowaną do potrzeb turystki i rekreacji władze Gminy Dobiegniew pragną wypromować nasz region oraz przyciągnąć w nasze strony wielu amatorów odpoczynku. Dzięki pozyskanym przez Gminę Dobiegniew środkom z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany jest projekt „Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew” w 2013 zakończono projekt, którego efektem jest zmiana dotychczasowego charakteru terenów wypoczynkowych w miejscowości Ługi nad j. Żabie, nad jeziorem Osiek, nad j. Wielgie w Dobiegniewie oraz nad j. Radęcino Dzięki przedsięwzięciom budowlanym zrealizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie dobiegniewskich jezior powstała atrakcyjna infrastruktura wypoczynkowa.

Zespół kempingowo-namiotowy nad jeziorem Osiek
Teren rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Osiek posiada kompleksowe pole namiotowe z miejscami do karawaningu wraz przyłączami prądu i wody bieżącej, budynek socjalno-sanitarny z umywalkami, toaletami i natryskami, a także parkingi i stojaki na rowery.
Korzystanie z pola namiotowo-kempingowego jest bezpłatne.
Na plaży znajduje się nowo wybudowany pomost kąpielowy z drabinkowymi zejściami do wody, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, palenisko wraz z wiatą grillową oraz stojaki na kajaki. Cały teren jest oświetlony.

Zespół powiązany jest ze szlakiem wodnym Mierzęckiej Strugi i jeziorem Wielgie tworząc dogodne warunki do organizowania spływów kajakowych. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia kajaków i rowerów wodnych.

Obsługa w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego tj. od godz. 11:00 do godz. 19:00 codziennie w terminie od 20.06.do 31.08.
Telefon kontaktowy: 660 921 799 - prosimy dzownić tylko w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego.

Na terenie obiektu w sezonie letnim funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego, którego wyposażenie dofanansowane zostało w ramach programu inwestycyjnego "Rekreacja nad lubuska wodą" przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w roku 2018 w ilości:

1. 10 kajaków polietylenowych dwuosobowych wraz z wyposażeniem (wiosła i kamizelki asekuracyjne)
2. 1 kajak jednoosobowy z wyposażeniem
3. 1 rower wodny typu KACZOR - 4 osobowy
4. 2 rowery wodne typu ładędź - 4 osobowe
5. 1 rower wodny typu łabęź - 2 osobowy


Zespół kempingowo-namiotowy w Dobiegniewie - plaża nad j. Wielgie przy drodze krajowej nr 22
Zespołu kempingowo-namiotowy nad jeziorem Wielgie wyposażony jest w kompleksowe pole namiotowe i kempingowe wraz przyłączami prądu i wody bieżącej, budynek socjalno-sanitarny z umywalkami, toaletami i natryskami, a także parkingi i stojaki na rowery.
Korzystanie z pola namiotowo-kempingowego jest bezpłatne.
Na plaży znajduje się nowowybudowany pomost kąpielowy z drabinkowymi zejściami do wody i możliwością cumowania sprzętu wodnego, stojaki na kajaki, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, palenisko oraz dwie wiaty biesiadno-grillowe. Cały teren jest oświetlony. Zespół powiązany jest ze szlakiem wodnym Mierzęckiej Strugi i jeziorem Osiek tworząc dogodne warunki do organizowania spływów kajakowych. Na plaży istnieje możliwość wypożyczenia kajaków.

Obsługa w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego tj. od godz. 11:00 do godz. 19:00 codziennie w terminie od 22.06.do 31.08.
Telefon kontaktowy: 784 346 075 - prosimy dzownić tylko w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego.

Wyposażenie wypożyczalni sprzętu pływającego
6 kajaków dwuosobowych
1 rower wodny czteroosobowy
Zespół kempingowo-namiotowy w miejscowości Ługi (przy drodze krajowej nr 22)
Teren rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabie w miejscowości Ługi został rozbudowany o modułowy zestaw pomostowy przystosowany do cumowania sprzętu pływającego. Posiada pole namiotowe, miejsca do karawaningu wraz przyłączami prądu i wody bieżącej, budynek socjalno-sanitarny z umywalkami, toaletami i natryskami, a także parkingi i stojaki na rowery.
Korzystanie z pola namiotowo-kempingowego jest bezpłatne.
Na plaży znajdują się: boisko do siatkówki plażowej, stojaki na kajaki, plac zabaw dla dzieci oraz palenisko wraz z wiatą grillową i stołami biesiadnymi. Cały teren jest oświetlony. Na plaży istnieje możliwość wypożyczenia kajaków.

Obsługa w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego tj. od godz. 11:00 do godz. 19:00 codziennie w terminie od 22.06.do 31.08.
Telefon kontaktowy: 781 291 733 - prosimy dzownić tylko w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego.

Wyposażenie wypożyczalni sprzętu pływającego
5 kajaków dwuosobowych
2 rowery wodne czteroosobowe


Zespół namiotowo-kempingowy nad j. Radęcino (ok. 1 km od miejscowości Radęcin)
Teren rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Radęcino posiada pole namiotowe, miejsca do karawaningu wraz przyłączami prądu i wody bieżącej, budynek socjalno-sanitarny z umywalkami, toaletami i natryskami, a także parkingi i stojaki na rowery.
Korzystanie z pola namiotowo-kempingowego jest bezpłatne.
Na plaży znajduje się odremontowany 80-cio metrowej długości pomost kąpielowy o pow. zabudowy 525 m2 z drabinkowymi zejściami do wody, a także boisko do siatkówki plażowej, stojaki na kajaki, plac zabaw dla dzieci oraz palenisko wraz z wiatą grillową. Cały teren jest oświetlony. Na plaży istnieje możliwość wypożyczenia kajaków.

UWAGA w dniach 28.06.2019 - 01.08.2019 na terenie kompleksu turystycznego będzie odbywał się obóz harcerski.
W czasie trwania obozu brak wolnych miejsc na polu campingowym.
Turyści mogą  korzystać z toalet i natrysków w budynku socjalno-sanitarnym.


Obsługa w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego tj. od godz. 11:00 do godz. 19:00 codziennie w terminie od 22.06.do 31.08.
Telefon kontaktowy: 608 797 557 - prosimy dzownić tylko w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego.
Wyposażenie wypożyczalni sprzętu pływającego
4 kajaki dwuosoboweRegulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego gminnej bazy turystycznej
Klientem wypożyczalni może być pełnoletnia osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje
przez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia.
1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże niezniszczony dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.
4. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię stanowiącą zabezpieczenie wypożyczalni
do zwrotu sprzętu w terminie określonym przez wypożyczającego, zgodnie z wysokością opłat kaucyjnych i naprawczych niniejszego regulaminu.
5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia lub wcześniej. Warunkiem zwrotu kaucji jest zwrot wypożyczonego sprzętu w terminie nieprzekraczającym terminu zwrotu. Niedotrzymanie terminie zwrotu skutkuje zatrzymaniem kaucji przez wypożyczalnie.
9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
13. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina.
14. Klient ponosi odpowiedzialność  za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
15. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
16. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie, zdekompletowanie i zaginięcie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków i zgodnie z wysokością opłat kaucyjnych i naprawczych niniejszego regulaminu. Z zaistniałej sytuacji sporządza się protokół zaginięcia lub zniszczenia sprzętu.
17. Właścicielem wypożyczalni jest Urząd Miejski w Dobiegniewie.
18. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd zgodnie z siedzibą wypożyczalni.
19. Inne, nieujęte kwestie regulują stosowne akty prawne.

Opłaty kaucyjne, naprawcze, zagubienie sprzętu
Kajak 2 osobowy z osprzętem    20zł/h
Kajak 1-osobowy z osprzętem    10zł/h
Rower wodny 4 osobowy    30zł/h
Rower wodny 2 osobowy    20zł/h
Zagubienie lub zniszczenie wiosła od kajaka    100zł/stuka
Zagubienie lub zniszczenie kamizelki asekuracyjnej    80zł/sztuka
Zniszczenie sprzętu ponad normalne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem    wg wyceny naprawy
Zagubienie lub całkowite zniszczenie kajaka 2 osobowego    3000zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie kajaka 1 osobowego    2500zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie rowerka 4 osobowego    6000zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie rowerka 2 osobowego    4000zł