MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Jednostki budżetowe gminy Dobiegniew

Rejestr Jednostek Organizacyjnych Gminy Dobiegniew
L.p. Nazwa jednostki Adres Data utworzenia Akt o utworzeniu Forma gospodarki finansowej Organizacja rachunkowości
1. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie
ul. Mickiewicza 3
66-520 Dobiegniew
22.06.1993 Uchwała RM nr XXX/217/93 jednostka budżetowa samodzielna
2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Dobiegniewie ul. Gdańska 8
66-520 Dobiegniew
30.12.1998 Uchwała RM nr IV/25/98 jednostka budżetowa samodzielna
3. Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie ul. Gdańska 8
66-520 Dobiegniew
ul. Poznańska 5
66-520 Dobiegniew
    jednostka budżetowa prowadzona przez ZEAO
4. Przedszkole Baśniowa Kraina
w Dobiegniewie
ul.  Mickiewicza 9
66-520 Dobiegniew
01.09.1984 Orzeczenie Organizacji Przedszkola wydane 30.08.1984 r. przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp. jednostka budżetowa prowadzona przez ZEAO
5. Centrum Integracji Społecznej
w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 1
66-520 Dobiegniew
24.02.2011 Uchwała RM nr VII/34/11 samorządowy zakład budżetowy samodzielna