MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

INFRASTRUKTURALNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
 
W ramach realizacji projektu rewitalizacyjnego w konkursie dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast Gmina Dobiegniew przygotowuje się do prowadzenia inwestycji służących lokalnej społeczności, poprawiających byt, upiększających przestrzeń. Projekt „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” przewiduje przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy realizacji zadań inwestycyjnych. Opracowywane dokumentacje dotyczą zadań:
1.      Przebudowa starej remizy strażackiej na Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Tuwima
2.      Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków w Dobiegniewie
3.      Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Szkolnej z rozbudową sieci ciepłowniczej w Dobiegniewie
4.      Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Jedności Robotniczej i Szkolnej
5.      Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Dembowskiego, Kościuszki, Teatralnej i Parkowej
6.      Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Kardynała Wyszyńskiego, Krótkiej i Zabytkowej
7.      Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na
         Centrum Aktywizacji Lokalnej